Principy fungování HS Academy

EFEKTIVITA

Sportoviště se nachází v jednom areálu nebo jeho bezprostřední blízkosti.

Efektivní využití času, inovativní metody.

Zohlednění silných stránek každého jednotlivce.

Úzká spolupráce trenérů a lektorů.

Osobnosti a přirozené autority táhnoucí svým příkladem (stále aktivní sportovci).

Atraktivní, moderní a příjemné zázemí.

ZDRAVÍ

Všestranný sportovní rozvoj, oddálení jednostranného zatěžování.

Práce s fyzioterapeutkou (Centrum pohybové medicíny PK) – prevence a odstranění tělesných dysbalancí.

Duševní a mentální rozvoj v harmonii.

Zdravá odpolední strava a pitný režim odpovídající nárokům sportujících dětí.

VŠESTRANNOST

Vysoký objem zátěže pestrou a zábavnou formou bez předčasného, jednostranného přetěžování.

Zdravý všestranný tělesný a osobnostní rozvoj dětí