HS Academy

Sportovní akademie se zaměřením na všestrannou sportovní přípravu se zábavným a pestrým programem. Kvalitní odborné vedení se zásadami postupnosti a přiměřenosti dle věkových kategorií je hlavním předpokladem úspěšného sportovního růstu.

Z vlastních zkušeností a v souladu s vědeckým poznáním víme, že příliš brzká specializace bez kompenzačních prvků z jiných sportovních odvětví vede k opotřebování psychomotorických sil a v mnohých případech k úplné ztrátě zájmu o jakoukoliv formu další pohybové aktivity.

Děti seznamujeme se základy sportů, včas rozpoznáme předpoklady každého jedince pro specializaci a zajistíme možnost jeho dalšího sportovního růstu v disciplínách, které mu doporučíme nebo které si sám vybere.

Hlavním cílem našeho snažení však je, aby si všichni naši členové získali trvalý vztah k pravidelnému sportování pro svůj zdravý vývoj a kvalitnější způsob života.